• Retten til å bestemme over eget liv

    NAPHA og KBT Midt-Norge har kartlagt ansattes bruk av tiltak som kan gripe inn i beboernes rett til selvbestemmelse og privatliv i kommunale botilbud innen psykisk helse og rus.

  • Dialogseminar for pårørende

    2. september kl 11-15 på Mestringshuset, Erteløkka 3 i Asker inviteres det til dialogseminar for pårørende til mennesker med avhengighetsproblematikk.