• HSN inn som partner i PROFRES

    Fra 1. januar 2017 går HSN inn som likeverdig partner sammen med flere av universitetene i Norge i den nasjonale forskerskolen som har fokus på personsentrert helsearbeid.