• Dialogseminar for pårørende

    2. september kl 11-15 på Mestringshuset, Erteløkka 3 i Asker inviteres det til dialogseminar for pårørende til mennesker med avhengighetsproblematikk.