• Har brukermedvirkning vind i seilene?

    Kveldens tema er brukermedvirkning. Sagatun brukerstyrte senter kommer for å fortelle om verktøykassa. Møt opp på Hasselbakken kl 18 for å få et unikt innblikk i hvilke redskaper som befinner seg i verktøykassa.

  • Recovery in the bin

    Vi ønsker å gjøre våre følgere oppmerksomme på en spennende brukerstyrt gruppe som tør å utfordre den etablerte recoverytenkningen.

  • Delta på Selvstyrkningskurs

    23. og 24. august, samt 13.og 14. september 2016. Arrangeres det kurs i selvstyrkning hos Mestringshuset i Erteløkka 3 i Asker kl 09 til 15.