Dialogseminar for pårørende

2. september kl 11-15 på Mestringshuset, Erteløkka 3 i Asker inviteres det til dialogseminar for pårørende til mennesker med avhengighetsproblematikk.

Program:

1100 -1115: Velkommen med ordfører Lene Conradi

1115- 1215: Informasjon om ulike tilbud i kommunal og frivillig regi

1215 – 1245: Det serveres enkel lunsj

1245- 1330: Samtale ledet av Petter Nyquist

1330-1345: Kaffe

1345 -1415: Dialog rundt bordene – Hva i kommunenes tjenestetilbud oppleves som bra og hva savner du / ønsker du mer av?

1415-1420: Oppsummering og avslutning

Se invitasjonen her.