Kardemomme
Kardemomme

Erfaringsmedarbeidere er et svært viktig bidrag til bedre tjenester.

I 2016 gjennomførte Erfaringskompetanse og Høgskolen i Sørøst-Norge en studie som tok for seg brukernes opplevelser med erfaringsmedarbeidere.

Funn i studien viser at brukerne i stor grad opplever det som positivt å møte erfaringskonsulenter.

Hilde Hem, daglig leder hos Erfaringskonsulenter forteller at "Det handler både om troverdighet og forståelse, og at brukerne opplever at erfaringsmedarbeiderne har både lydhørhet og fintfølelse. Brukerne opplever at det er noe unikt og særegent i samarbeidet med erfaringsmedarbeidere, og at disse er et viktig supplement til ordinære tjenester. Vi har også funn som viser at de fungerer meget godt som rollemodeller som skaper håp og bidrar til at brukerne kan se muligheter i seg selv."

Samtidig viser studien at det noen Erfaringsmedarbeidere var for opptatt av egen historie og sine egne løsninger. Sammenholdt med at innføring av erfaringsmedarbeidere er et relativt nytt fenomen. Kan det tyde på at rollen er i utvikling, og at det fortsatt vil ta tid før den befester seg.

Et annet viktig funn er at ansettelser av erfaringsmedarbeidere endrer holdninger i behandlingsapparatet. Hilde Hem forteller at "Sammenfattende viser studien at det skjer mye godt samarbeid mellom erfaringsmedarbeidere og fagpersoner, og at erfaringsmedarbeidere bidrar som brobyggere innen tjenestesystemer, i lokalmiljø og samfunn. Funnene i dette forskningsprosjektet er sammenfallene med mye at det som er presentert også i internasjonal forskning."

Du kan lese mer om studien her.