Evalueringsrapport Recoveryverksteder 2014

Therese A. Johnson og Kathrine H. Wilhelmsen er forfattere av rapporten som har evaluert utvikling og drift av Recoveryverkstedet i Asker gjennom 2014.

Evalueringsrapporten konkluderer med at pilotprosjektet har kommet godt i gang med å nå hovedmålene for Recoveryverkstedene. Tilbakemeldinger tilsier at det er skapt arenaer for dialog, og at verkstedene gir en opplevelse av fellesskap, det er skapt arenaer for å dele og lære, samt muligheter for å utvikle et større nettverk.

Et funn er at deltakerne ønsker å dele av sine erfaringer og kunnskaper, og et ønske om at flere skal delta. Antall deltakere har vært jevnt, og fordeling mellom grupper har vært opplevd som forskjellig. Et annet funn synes å være at det så langt ikke er nådd frem til brukere av rustjenester, og til dels deres pårørende. 

Evalueringen viser også at deltakerne opplever medbestemmelse på innhold og arbeidsmåte som samsvarer med prosjektets intensjon om at det skulle utvikles "bottom-up".

Vi opplever forøvrig å få en del henvendelse fra ulike interessenter som er nyskjerrige på, og til dels ønsker å starte opp egne Recoveryverksteder. Vi har så langt vi har kunnet forsøkt å dele av vår kunnskap. Ett av virkemidlene har vært å utvikle en egen hjemmeside for prosjektet.

Evalueringsrapporten i sin helhet kan du lese her.