Erfaring
Erfaring

Invitasjon til Nettverk for Erfaringskonsulenter

2. mars kl. 10.00-14.00 inviterer Høgskolen i Sørøst-Norge til nyetablert nettverk for erfaringskonsulenter fra Asker, Buskerud, Vestfold og Telemark.

Høgskolen i Sørøst Norge og Recoveryverksteder inviterer til nettverk for erfaringskonsulenter fra Asker, Buskerud, Vestfold og Telemark ved campus Drammen rom U4504. Er det behov for en møteplass/nettverk der man møter andre som er ansatt på bakgrunn av egenerfaring? Kan vi lære noe av hverandre? Hvilken funksjon skal møteplassen ha? Dette er noe av det vi ønsker å bruke denne første samlingen på.   

Program

10.00-10.30 Morten Brodahl presenterer rapport

                     «Opplærings- og veiledningsbehov hos erfaringskonsulenter»
10.30-11.00 Tommy Sjåfjell presenterer rapport

«Brukeres erfaringer med hjelp og støtte fra erfaringsmedarbeidere innen   psykisk helse og rus»

11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Presentasjon
12.00-12.45 Lunsj
12.45-13.00 Er det behov for en slik møteplass?
13.00-13-15 Pause
13.15-14.00 Hva skal innholdet i nettverket være? Veien videre

Om det er noen spørsmål, eller du ønsker å melde deg på ta kontakt med oss, tommy.sjafjell@hbv.no eller thereseaj@hbv.no