professor Bengt Karlsson
professor Bengt Karlsson

Recovery med stor R

Recoveryboka er lansert. Individuelle valg og anderledeshet versus solidaritet og å bry seg om.

Vi har den store gleden av å gratulere våre Recoveryprofessorer Marit Borg og Bengt Karlsson med Recoveryboka som nå er lansert.

Recoveryprofessorene har god innsikt i flere gode Recoverytiltak på landsbasis. De henviser spesielt til Stangehjelpa, Bergen og Sandnes sine innovative tilak innen Recoveryfilosofien. Karlsson trekker særlig frem de historiske røttene til Recoveryfilosofien. Utspringet i borger- og menneskerettigheter fra USA på 60- og 70-tallet, og kampen for likestilling mellom raser og kjønn. Ikke minst henviser han til 70-tallets kamp for rettigheter for brukere med funksjonsnedsettelser.

Les også artikkelen til napha her.