Løv
Løv

Referat fra Recoveryverkstedet 24.august 2017

Kveldens tema hadde fokus på recovery orienterte tjenester i Asker, og hva godt psykisk helse- og rusarbeid kan være.

Det ble først gitt nyttig informasjon:

 • -  Vidsam videreutdanning i samarbeidsbasert forskning starter opp i januar 2018 på HSN.

  https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/samarbeidsbasert-forskning-i-

  psykisk-helsearbeid/

 • -  Markering av Verdens overdosedag Asker 31. kl. 16.00

 • -  VM i gatefotball pågår i Oslo, ser her for program

  http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/oslo_2017_homeless_world_cup/hoyre_kolo nne/informasjon_om_arrangementet/Program.d25-SxlLQZ0.ips  

Resten av kvelden gikk til å reflektere over hvordan fagpersoner i Asker jobber? Hvordan oppleves arbeidet fra et fagperson, bruker og pårørende perspektiv? Drøftingene gav mange gode refleksjoner. Noen stikkord er:

 • -  Folk er folk

 • -  Kunstig skille mellom «vi» og «dem»

 • -  Små handlinger kan gi utslag begge veier når man er i en sårbar situasjon. Både positivt og

  negativt

 • -  Å bli møtt med vennlighet, høflighet og bli tatt på alvor

 • -  Å kunne si unnskyld

 • -  Folkeskikk

 • -  Medmenneskelighet

 • -  Kunne få ha verdigheten i behold, bli anerkjent

 • -  Tørre spørre

 • -  Som hjelper gjøre seg relevant for den det gjelder

 • -  Arenaer hvor man møter likesinnede, opplever felleskap er viktig

 • -  Det er et språk som distanserer oppmerksomhet på dette

 • -  Gi god informasjon for å gjøre tjenestene tilgjengelige

 • -  Lokal kompetanse vite om det som finnes

 • -  Åpenhet for lett å kunne gi tilbakemelding til hjelpere

Du kan lese referatet i sin helhet her.