Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Guider

Ved Recoveryverkstedene utarbeides det oversikter over tjenestetilbud og gode møtesteder i Asker. Her samles det inn informasjon om steder og aktiviteter som finnes og disse vurderes og beskrives. Disse guidene publiseres her fortløpende.

I møte med NAV

  • Mange opplever at NAV kan være uoversiktlig og utfordrende å forholde seg til. Vi håper denne guiden kan være til hjelp slik at du får økt innflytelse og medbestemmelse.
  • Guiden er utarbeidet av deltagere i Recoveryverksteder i Asker Kommune i perioden mars til september 2014.

 

Behandlingssteder i Asker

 

Kaféer og spisesteder i Asker

 

I møte med de som skal hjelpe