Recoveryverksteder er:

Recoveryverksteder er møteplasser og dialogarenaer for innbyggere med erfaringer knyttet til psykisk helse og rus utfordringer, pårørende, fagpersoner og andre interesserte. Det er ett samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og Høyskolen i Buskerud og Vestfold og har fått støtte fra Ekstrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

Recoveryverkstedene er åpne kvelder hvor det legges til rette for dialog over konkrete recoverytema mellom deltakerne. Temaene er knyttet til bedringsprosesser og mestring, i tillegg til at det er fokus på bedring av tjeneste i Asker kommune.

For å lese mer om recovery og recovery orienterte tjenester – se publikasjoner.

Recoveryverkstedene utvikler seg ut ifra deltagernes ønsker og tilbakemeldinger. Det sendes ut program i forkant til de som ønsker å stå på vår mail liste og legges fortløpende ut på våre hjemmesider. Antall deltagere varierer. Det ble sist bestemt at det skal sendes ut referat i etterkant av hvert verksted.

En deltagers tanker om Recoveryverksteder kan du lese her.

 

Målet med Recoveryverkstedene er:

  • å styrke personers muligheter til deltakelse i lokalmiljøet og til et godt, meningsfullt liv
  • å videreutvikle helse- og velferdstilbud i kommunene slik at de er tilgjengelige, fleksible, samarbeidsorienterte og bidrar med håp og støtte slik den enkelte ønsker det

Aktivitetene og strategiene for Recoveryverkstedet utvikles i dialog og i samarbeid med deltakerne.

 

Hvem deltar:
Innbyggere i Asker som ønsker utvikling innen psykisk helse- og rustilbud i Asker og utvikling av et rausere lokalmiljø

Hva og hvor:
Recoveryverksteder en gang pr måned - Hasselbakken

Tirsdagscafe/temacafe annen hver tirsdag- Hasselbakken

Vennegruppe – ulike aktiviteter lokal i Asker

Recovery i Asker –under utvikling

Kurs i Digitale fortellinger

Arbeidsgruppe tjenesteutvikling