Om oss

Kontaktperson

Therese Austrheim Johnson

 

Prosjektrådgiver
Therese.austrheim.johnson@hbv.no
922 06 987

 

Gunn Helen Kristiansen

mail gunnhk@gmail.com

Recoveryverkstedene er et samarbeidsprosjekt mellom Asker Kommune, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). Vi er finansiert av midler fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

Hvordan organiserer vi verkstedene?

Deltakerne på recoveryverkstedene er innbyggere i Asker med erfaringer med psykisk helse- og rusproblemer, deres pårørende, fagpersoner ansatt i Asker kommune og andre interesserte.

Vi bruker recoveryverksteder som begrep for de åpne fellesforumene der det kommer personer med ulike erfaringsbakgrunn og hvor vi jobber i ulike temagrupper.

Vi bruker Hasselbakken frivillighetssentral som en innbydende, hyggelig og er lett tilgjengelig i Asker sentrum.

Temagrupper

De ulike temagrupper, dialogarenaer og møteplasser danner rammer for å kunne snakke sammen og dele kunnskap og erfaringer på tvers av bakgrunn og med vår unike kompetanse. Det gir mulighet til å dele opplevelser og erfaringer med hva som hjelper og kan bidra til et godt og trygt hverdagsliv i lokalmiljøet. 

Fagpersoner og miljøer får gjennom dette unike muligheter til å styrke og utvikle sine tilbud og tjenester i en recoveryorientert retning.

Det er etablert tre temagrupper som en start:

  1. «Guidegruppa» som utarbeider en oversikt over tjenestetilbud og gode møtesteder i Asker. Her samles det inn informasjon om steder og aktiviteter som finnes og disse vurderes og beskrives.
  2. «Arbeid og aktivitetsgruppa» hvor informasjon om og temaer knyttet til arbeid og aktivitet er i fokus. Her utarbeides en erfaringsbasert håndbok for Nav-brukere. Videre lages en oversikt over arbeidstilbud og tiltak som skal styrke folks muligheter til å komme i arbeid. 
  • Det finnes også en «vennegruppe» som har sitt utgangspunkt på Facebook, hvor det er opprettet en gruppe hvor en kan møtes og lage avtaler for å gjøre ting sammen.

Kontaktperson

Therese Austrheim Johnson

 

Prosjektrådgiver
Therese.austrheim.johnson@hbv.no
922 06 987

 

Gunn Helen Kristiansen

mail gunnhk@gmail.com