Forest
Forest

Løp og søk. Vår samarbeidspartner har ledig spennede stilling.

Asker kommune søker sykepleier / vernepleier til stilling inne psykisk helse og rus.

Torstad botiltak består av omsorgsboliger for 25 voksne med sammensatte psykiske utfordringer har behov for
veiledning og oppfølging for å kunne mestre hverdagen. Botiltaket består av 4 hybler i et bofellesskap og 21 leiligheter
tilknyttet en døgnbemannet personalbase.

Det gis individuell oppfølging knyttet opp mot beboernes egne mål.

Personalet jobber i team rundt beboerne og sentralt i arbeidet er fokus på kognitiv tilnærming for å øke egen mestring
og kunne oppnå økt selvstendighet i eget liv.

Torstad er en avdeling under stadig utvikling, vi har nettopp begynt å tilby beboere som ønsker å prøve å bo i leilighet
utenfor botiltaket ambulant oppfølging.

Botiltaket er organisert under Virksomhet psykisk helse og rustjenester.
Vi søker nå en engasjert medarbeider som kan være med å videreutvikle våre tjenester.

Les om stillingen her.